A-kullen

A-kullen

Första kullen var mellan GIC S*Purrfect's Albert Amore EUR d 22 och

IC S*Hedenhös Dollemina EUR g, föddes 1993-03-25


CH S*Dollemina's Athena Amore EUR f

IC S*Dollemina's Akela amore EUR f

S*Dollemina's Aurora Amore EUR e 24

S*Dollemina's Apollo Amore EUR d 22