Kontakt

Jag nås på följande adress och telefon:


Margareta Jonsson

Bruksvägen 21B

89340 Köpmanholmen


070-3238859


margareta.jonsson1@hotmail.com